Contributie en lesgeld

De contributiebedragen voor het kalenderjaar 2016 dus ingaande 1-1-2017 (lesgeld per cursusjaar).

De bedragen zijn vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 31 maart 2017.

Categorie Bedrag per maand
Leden vanaf 18 jaar € 21,20
Leden tot 18 jaar € 17,55
2de kind tot 18 jaar € 16,50
MusicKidz gratis
ShowKidz gratis
Lesgeld blazers en slagwerkers 2016-2017 € 29,90
Lesgeld blazers en slagwerkers 2016-2017 extra na behalen diploma B € 16,10
Lesgeld blokfluitleerlingen 2016-2017 € 11,90

 

Voor informatie en de wijziging van een incasso kun je contact opnemen met Conny van Vliet via ledenadministratie@vios-mijdrecht.nl of telefoonnummer (0297) 287265