VIOS biedt de mogelijkheid voor kinderen om gratis een muzikale opleiding te volgen. Hiervoor is een totaalpakket samengesteld, waarbij iemand in een halfjaar tijd een goed beeld krijgt van muziek maken, noten lezen, een gekozen instrument bespelen en nog veel meer.

Voor wie?

Alle kinderen van 7-12 jaar kunnen meedoen met MusicKidz. De keuze voor deze leeftijd is dat de hersenontwikkeling nog vol in gang is en een leuke hobby buiten schooltijd het kind veel plezier geeft. Aan ons de belangrijke taak om deze kinderen te laten beleven hoe leuk het is om muziek te maken. De lessen worden verzorgd door eigen leden van VIOS.

Algemene informatie

De lessen starten in oktober en duren tot en met februari.

Tijdens de lessen krijgen de kinderen veel te leren. Zo leren ze de beginselen van het notenschrift. En hiermee gaan ze ook direct aan de slag. Met blaas- en slagwerkinstrumenten leren ze liedjes en ritmes te spelen. Naast het musiceren leren de kinderen ook om op muziek te marcheren en verschillende commando’s uit te voeren die ook op straat gebruikt worden.

De lessen kosten niets, ook de instrumenten en het lesmateriaal krijgt u van ons in bruikleen. U wordt wel gevraagd voor het gebruik hiervan een overeenkomst te tekenen.

Wat na het project MusicKidz?

Na de gratis lessen kunnen u en uw kind ervoor kiezen om lid te worden van onze muziekvereniging. Uw kind kan dan kiezen tussen verschillende instrumenten. Uiteraard wordt dit met de docent besproken. Bij VIOS leiden we leden op met als doel mee te gaan spelen in een van onze afdelingen.

Belang van muziekonderwijs

Op school krijgen kinderen vaak muziekonderwijs in de vorm van zang, dans en soms met behulp van muziekinstrumenten. De muzikale ontwikkeling van kinderen is, zo tonen diverse studies aan, tevens van belang omdat het andere delen van de hersenen aanspreekt, wat vervolgens het leren op school weer makkelijker maakt. Een belangrijke ontwikkeling dus voor ieder kind vanaf groep 3 en 4.