MusicKidz

Algemene informatie

Tijdens de lessen krijgen de kinderen veel te leren. Zo leren ze de beginselen van het notenschrift. En hiermee gaan ze ook direct aan het werk. Met blokfluiten en slagwerkinstrumenten leren ze liedjes te spelen en ritmes te klappen en te slaan. Ook gaan de kinderen bewegen op muziek. Ze leren op muziek te marcheren en verschillende commando’s die ook op straat worden gebruikt.

De lessen kosten niets, ook de instrumenten en het lesmateriaal krijgt u van ons in bruikleen. U wordt wel gevraagd voor het gebruik hiervan een overeenkomst te tekenen.

Wat na de 20 lessen

Na de 20 gratis lessen kunnen u en uw kind ervoor kiezen om lid te worden van onze muziekvereniging. Uw kind kan dan kiezen tussen verschillende instrumenten. Uiteraard wordt dit met de docent besproken. Bij VIOS leiden we leden op met als doel mee te gaan spelen in de Show- & Marchingband.

Blaasinstrumenten

Bij het kiezen van een blaasinstrument is het wel van belang dat uw kind een deel van het gebit heeft gewisseld. Dit verschilt echter per instrument. Mocht uw kind vanwege het gebit nog niet kunnen beginnen of nog geen keuze kunnen maken, dan kan deze tijd opgevuld worden met blokfluitlessen. Hierdoor krijgt uw kind meer ervaring met noten lezen en zal daarna bij de definitieve keuze sneller doorstromen.
De lessen voor de blaasinstrumenten worden gedeeltelijk verzorgd door muziek-, dans en theaterschool Kunst Rond de Venen. Wij streven ernaar om de kinderen zoveel mogelijk in groepjes les te geven.

Slagwerkinstrumenten

Het is natuurlijk ook mogelijk om te kiezen voor een slagwerkopleiding. Hier kan gekozen worden voor melodisch slagwerk of ongestemd slagwerk (trommels, bekkens, grote trom).
De lessen voor de slagwerkinstrumenten worden verzorgd door onze eigen slagwerkinstructeur. Ook hier zullen de kinderen zoveel als mogelijk in groepen les krijgen.

Leerlingenorkest

Na enkele maanden zullen de kinderen ook plaatsnemen in het leerlingenorkest. Hier zien ze dan al hun vriendjes en vriendinnetjes van VIOS MusicKidz weer terug om iedere week muziek mee te maken. Ieder op zijn of haar eigen instrument.

 

Het MusicKidz project wordt gecoördineerd door Marinda v/d Waay en Esther van Diemen; ook voor aanmeldingen kunt u bij hun terecht. Zij zijn bereikbaar via musickidz@vios-mijdrecht.nl