Belang van muziekonderwijs voor de jeugd

Op school krijgen kinderen natuurlijk muziekonderwijs in de vorm van zang, dans en soms met behulp van muziekinstrumenten. De muzikale ontwikkeling van kinderen is, zo tonen diverse studies aan, tevens van belang omdat het andere delen van de hersenen aanspreekt, wat vervolgens het leren op school weer makkelijker maakt. Een belangrijke ontwikkeling dus voor ieder kind vanaf groep 3 en 4. Het VIOS concept MusicKidz speelt hierop in.

VIOS MusicKidz

Sinds een aantal jaar is het voor alle kinderen mogelijk om een gratis muziekopleiding te volgen bij Muziekvereniging VIOS. De methode op zich is niet nieuw; het wordt in Nederland ook door andere muziekverenigingen succesvol toegepast. VIOS heeft een totaalpakket samengesteld waarbij het kind in een half jaar tijd een goed beeld krijgt van muziek maken, noten lezen, instrumenten bespelen, etc.

VIOS MusicKidz is gratis voor alle kinderen, dus de kosten hoeven geen beletsel te zijn om aan het MusicKidz programma mee te doen.

Voor wie?

Alle kinderen in de leeftijd vanaf 7 jaar, basisschool groep 3 en 4, kunnen MusicKid worden. De keuze is op deze jonge kinderen gevallen omdat zij veelal op deze leeftijd hun zwemdiploma’s op zak hebben en een andere sport of activiteit kunnen gaan volgen.

Aan ons de belangrijke taak om deze kinderen te laten beleven hoe leuk het is om muziek te maken. Niet in het minst door onze eigen jeugd uit de Show- & Marchingband die bij verschillende lessen zal helpen.

Het MusicKidz project wordt gecoördineerd door Tim van Putten. Ook voor aanmeldingen kunt u bij hem terecht. Hij is bereikbaar via musickidz@vios-mijdrecht.nl

Algemene informatie

Tijdens de lessen krijgen de kinderen veel te leren. Zo leren ze de beginselen van het notenschrift. En hiermee gaan ze ook direct aan het werk. Met blaas- en slagwerkinstrumenten leren ze liedjes en ritmes te spelen. Naast het musiceren leren de kinderen ook om op muziek te marcheren en verschillende commando’s die ook op straat worden gebruikt.

De lessen kosten niets, ook de instrumenten en het lesmateriaal krijgt u van ons in bruikleen. U wordt wel gevraagd voor het gebruik hiervan een overeenkomst te tekenen.

Wat na de 20 lessen?

Na de 20 gratis lessen kunnen u en uw kind ervoor kiezen om lid te worden van onze muziekvereniging. Uw kind kan dan kiezen tussen verschillende instrumenten. Uiteraard wordt dit met de docent besproken. Bij VIOS leiden we leden op met als doel mee te gaan spelen in de Show- & Marchingband.

Blaasinstrumenten

Bij het kiezen van een blaasinstrument is het wel van belang dat uw kind een deel van het gebit heeft gewisseld. Dit verschilt echter per instrument. Mocht uw kind vanwege het gebit nog niet kunnen beginnen of nog geen keuze kunnen maken, dan kan het MusicKidz team samen met uw kind een keuze maken voor een ander instrument. Hierdoor krijgt uw kind meer ervaring met noten lezen en zal daarna bij de definitieve keuze sneller doorstromen. De lessen voor de blaasinstrumenten worden tijdens het MusicKidz traject verzorgd door onze eigen leden. Wanneer uw kind besloten heeft door te willen gaan zal dit verzorgd worden door muziek-, dans- en theaterschool Kunst Rond de Venen. Wij streven ernaar om de kinderen zoveel mogelijk in groepjes les te geven.

Slagwerkinstrumenten

Het is natuurlijk ook mogelijk om te kiezen voor een slagwerkopleiding. Hier kan binnen het MusicKidz traject gekozen worden voor ongestemd slagwerk (bekkens en kleine of grote trom). De MusicKidz lessen zullen ook voor het slagwerk verzorgd worden door eigen leden. Wanneer uw kind heeft besloten om graag verder te willen met het maken van muziek, kan er gekozen worden voor melodisch slagwerk of ongestemd slagwerk. De lessen voor de slagwerkers worden verzorgd door onze eigen slagwerkinstructeur. Ook hier zullen de kinderen zoveel als mogelijk in groepen les krijgen.

Opleidingsorkest

Na enkele maanden zullen de kinderen ook plaatsnemen in het opleidingsorkest. Hier zien ze dan al hun vriendjes en vriendinnetjes van VIOS MusicKidz weer terug om iedere week muziek mee te maken. Ieder op zijn of haar eigen instrument.

 

Het MusicKidz project wordt gecoördineerd door Tim van Putten. Ook voor aanmeldingen kunt u bij hem terecht. Hij is bereikbaar via musickidz@vios-mijdrecht.nl